Բիզնեսին

Մեր ծառայությունները

Մեր ծառայությունները բխում են մեր հիմնարար արժեքներից և նպատակ ունեն անհատի կյանքը դարձնել առավել հարմարավետ, իսկ բիզնեսը` կայուն և շարունակական զարգացող:

Առևտրային վարկեր
տրամադրվում են ՀՀ տարածքում բիզնես գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
Գյուղատնտեսական վարկեր
տրամադրվում են ինչպես երկարաժամկետ ներդրումների, այնպես էլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացման նպատակով
Սուբսիդավորմամբ գյուղ. վարկեր
վարկերը տրամադրվում են ՀՀ «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույք-ների սուբսիդավորման» ծրագրի շրջանակներում